Category Archives: 42 tuần thai kỳ

42 tuần thai kỳ

Lịch khám thai bố cần nhớ – Khuyến nghị từ bệnh viện Từ Dũ

Lịch khám thai bố cần nhớ – Khuyến nghị từ bệnh viện Từ Dũ Khám [...]

Quá trình mang thai chi tiết theo từng tuần

Quá trình mang thai chi tiết theo từng tuần Bạn đang tìm kiếm thông tin [...]

Tuần thứ 1 và thứ 2 của thai kỳ

Em bé trong tuần thứ 1 và thứ 2 của thai kỳ Thú vị là: [...]

Tuần thứ 3 của thai kỳ

Em bé trong tuần thứ 3 của thai kỳ Bạn sẽ không được biết em [...]

Tuần thứ 4 của thai kỳ

Em bé trong tuần thứ 4 của thai kỳ Bạn có biết rằng trong tuần [...]

Tuần thứ 5 của thai kỳ

Em bé trong tuần thứ 5 của thai kỳ Phôi thai trông giống như một [...]

Tuần thứ 6 của thai kỳ

Em bé trong tuần thứ 6 của thai kỳ Lúc này “chồi” tay và chân [...]

Tuần thứ 7 của thai kỳ

Em bé trong tuần thứ 7 của thai kỳ Cuống rốn nối em bé với [...]

Tuần thứ 8 của thai kỳ

Em bé trong tuần thứ 8 của thai kỳ 10 ngón tay và ngón chân [...]

Tuần thứ 9 của thai kỳ

Em bé trong tuần thứ 9 của thai kỳ “Đuôi” của em bé đã hoàn [...]