Hai hoạt động kinh doanh và sản phẩm cốt lõi của chúng tôi

Medicine Business

Dược phẩm
Chẩn đoán và điều trị
bệnh.

Nutraceutical Business

Các sản phẩm dinh dưỡng và  Dược mỹ phẩm (Cosmedics) hỗ trợ duy trì và cải thiện sức khỏe hàng ngày

Hỗ trợ chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe mỗi ngày – công ty chăm sóc sức khỏe toàn diện

More about us Get in touch

Giúp chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe hàng ngày.

Y học Mylan là một công ty chăm sóc sức khỏe toàn diện dành riêng cho toàn bộ cơ thể.

Y học Mylan đóng góp cho sức khỏe của mọi người trên toàn thế giới thông qua hai hoạt động kinh doanh cốt lõi của chúng tôi: hoạt động kinh doanh dược phẩm, tập trung vào việc tạo ra các phương pháp điều trị đột phá cho bệnh tật và hoạt động kinh doanh dược phẩm, cung cấp các sản phẩm sáng tạo để giúp mọi người duy trì hoặc cải thiện sức khỏe của họ. Chúng tôi nhận ra rằng sức khỏe tốt là mong muốn chung của mọi người và sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm sáng tạo để giúp mọi người nhận ra điều đó.

Medicine Business

Cung cấp phương pháp y học điều trị đột phá cho bệnh nhân trên khắp thế giới

Viện nghiên cứu các gải pháp y học Mylan. Bằng cách chọn giải quyết các nhu cầu y tế cần được quyết, chúng tôi đặt mình vào con đường tạo ra các phương pháp điều trị mới và nghiên cứu, đổi mới giải pháp, đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân.

More info

Nutraceutical business

Giúp những người khỏe mạnh trở nên khỏe mạnh hơn

Bắt đầu từ cơ sở khoa học vững chắc kết hợp với kiến ​​thức chuyên môn tích lũy được trong hoạt động kinh doanh dược phẩm của mình, chúng tôi đã phát triển nhiều loại sản phẩm tiêu dùng độc đáo để duy trì và cải thiện sức khỏe, đồng thời tạo ra những những sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng.

More info

Chúng tôi sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm sáng tạo
hỗ trợ sức khỏe tốt hơn cho mọi người trên khắp thế giới

Câu truyện phát triển sản phẩm

Tìm hiểu văn hóa và triết lý của chúng tôi, thông qua các câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của chúng tôi.

More info

Câu chuyện Y Học Mylan

Xem và cảm nhận được niềm đam mê của những con người Mylan và nghe những câu chuyện kể về quá trình nghiên cứu và đổi mới sản phẩm của họ.

More info