Category Archives: Bài thuốc cổ truyền

Bài thuốc cổ truyền

Sinh phụ thang ( chứng trị chuẩn thắng)

Mục lục Thành phần: Bào chế: Chỉ định: Liều dùng: Sinh phụ thang ( chứng [...]

Tăng tổn thận lịch thang ( Bị Cấp thiên Kim Yếu Phương )

Mục lục Thành phần: Bào chế: Chỉ định: Liều dùng: Tăng tổn thận lịch thang [...]

Tiểu long hội hoàn ( Đan khê tâm pháp)

Mục lục Thành phần: Bào chế: Chỉ định: Liều dùng: Tiểu long hội hoàn ( [...]

Tân định ý nhân thang ( Y học tùng nhiếp lục)

Mục lục Thành phần: Bào chế: Chỉ định: Liều dùng: Tân định ý nhân thang [...]

Thanh tán thang ( Lý đông viên)

Mục lục Thành phần:  Bào chế: Chỉ định: Liều dùng: Thanh tán thang ( Lý [...]

Ức thanh hoàn ( Trương thị y thông)

Mục lục Thành phần: Bào chế: Chỉ định: Liều dùng: Ức thanh hoàn ( Trương [...]

Xạ hương hoàng ( Dương thị)

Mục lục Thành phần: Bào chế: Chỉ định: Liều dùng: Xạ hương hoàng ( Dương [...]

Thận lịch thang ( Ngoại đài bí yếu)

Mục lục Thành phần: Bào chế: Chỉ định: Liều dùng: Thận lịch thang ( Ngoại [...]

Ý dĩ nhân hoàn ( Chứng trị chuẩn thằng)

Mục lục Thành phần: Bào chế: Chỉ định: Liều dùng: Ý dĩ nhân hoàn ( [...]

Đại hoàng tán ( Thẩm thị tôn sinh)

Mục lục Thành phần: Bào chế: Chỉ định: Liều dùng: Đại hoàng tán ( Thẩm [...]