Category Archives: Dược liệu

các dược liệu việt nam

Hoa giẻ Nam Bộ

Mục lục Mô tả Phân bố, sinh thái Thành phần hóa học Tác dụng dược [...]

Hoa huệ

Mục lục Mô tả Phân bố, sinh thái Bộ phận dùng Thành phần hóa học [...]

Hoa mặt trời (Dã quỳ)

Mục lục Mô tả Phân bố, sinh thái Bộ phận dùng Thành phần hóa học [...]

Cao cẳng bò

Mục lục Mô tả Bộ phận dùng Phân bố  Công dụng, chỉ định và phối [...]

Cây sâm cau đỏ

Mục lục Mô tả Phân bố sinh thái Bộ phận dùng Thành phần hóa học [...]

Cỏ mục túc

Mục lục Mô tả Bộ phận sử dụng Phân bố, sinh thái Thành phần hóa [...]

Cỏ mui

Mục lục Mô tả Phân bố, sinh thái Bộ phận sử dụng Thành phần hoá [...]

Cóc kèn leo

Mục lục Mô tả Phân bố sinh thái Bộ phận sử dụng Thành phần hoá [...]

Đậu biếc

Mục lục Mô tả Phân bố, sinh thái Bộ phận dùng Thành phần hóa học [...]

Hành tăm

Mục lục Mô tả Phân bố, sinh thái Cách trồng Bộ phận dùng Thành phần [...]