Innovation & Science

cho cuộc sống tốt đẹp hơn

 

Theo một nghĩa nào đó , chúng tôi tin rằng các phương pháp chữa bệnh và thuốc sáng chế là
“được làm bằng tay”.
Điều quan trọng nhất là tin tưởng vào kỹ năng và chuyên môn của mọi người.

Đóng góp cho sức khỏe tốt hơn trên toàn thế giới – các nhà nghiên cứu tại Y Học Mylan chọn các chủ đề nghiên cứu thường bị người khác bỏ qua và theo đuổi nghiên cứu của họ với niềm đam mê và niềm tin.

Mylan Innovation & Science

Nghiên cứu và phát triển ban đầu

Y Học Mylan áp dụng cách tiếp cận toàn diện đói với sức khỏe và hạnh phúc của mọi người thông qua hai hoạt động kinh doanh cốt lõi là y học và dược phẩm dinh dưỡng, với mục tiêu tìm ra phương pháp chữa trị bệnh tật cũng như duy trì và tăng cường sức khỏe của mọi người, chúng tôi tiếp tục đi theo con đường chưa từng có trong nghiên cứu và phát triển.

More info

Cơ sở nghiên cứu & phát triển chính

Y Học Mylan có mạng lưới các cơ sờ R&D toàn cầu đẻ nghiên cứu và phát triển sản phẩm sáng tạo nhằm giúp tìm ra phương pháp chữa trị bệnh tật và hỗ trợ sức khỏe tót hơn.

More info

Đường ống

Y Học Mylan hợp tác tích cực với các công ty liên doanh và học viện hàng đầu, ngoài việc sử dụng các phương pháp khám phá thuóc thông thường. Việc chia sẻ ý tường cời mờ này cho phép chúng tôi phát triển các hợp chất độc đáo.

More info

MYlan Open innovation

Là một phần trong văn hóa nghiên cứu ham học hỏi của chúng tôi, Y Học Mylan cũng tham gia vào “sự hợp tác theo chiều ngang”, trong đó chúng tôi hài hòa, binh đẳng với các công ty sinh học và các tỗ chức học thuật. Việc sắp xếp các nguồn tài nguyên khám phá thuóc của riêng chúng tôi với kiến thức và công nghệ bên ngoài sẽ nhân lên gấp bội năng lực tập thẻ của chúng tôi đẻ đổi mới đột phá.

Learn more