Category Archives: Nghiên cứu dược liệu

Nghiên cứu dược liệu

Thử nghiệm hoạt tính estrogen của Pueraria mirifica Airy Shaw & Suvatabandhu đến biểu mô tử cung ở chuột

Thử nghiệm hoạt tính estrogen của Pueraria mirifica Airy Shaw & Suvatabandhu đến biểu mô [...]

Tinh dầu thực vật và những ứng dụng trong đời sống

Tinh dầu thực vật và những ứng dụng trong đời sống Từ xa xưa, tổ [...]

Thành phần hoá học của cây Cà gai leo (Solanum procumbens)

Thành phần hoá học của cây Cà gai leo (Solanum procumbens) Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn [...]

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG DẦU VÀ PROTEIN THÔ TỪ MỘT SỐ LOẠI HẠT

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG DẦU VÀ PROTEIN THÔ TỪ MỘT SỐ LOẠI HẠT Dầu thực [...]

Phát triển đa dạng các sản phẩm từ gấc

Phát triển đa dạng các sản phẩm từ gấc Gấc được xem là nguồn giàu [...]

Chiết xuất Lycopene từ quả gấc (Momordica cochinchinensis Spreng) và Điều chế Nanolycopene

Chiết xuất Lycopene từ quả gấc (Momordica cochinchinensis Spreng) và Điều chế Nanolycopene Trong nghiên [...]

Một số đặc điểm thực vật học và thành phần hóa học của cây Chè dây phân bố ở huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai

Một số đặc điểm thực vật học và thành phần hóa học của cây Chè [...]

Nghiên cứu đặc điểm hình thái và giải phẫu loài hà thủ ô đỏ (Fallopia multiflora (Thunb.) Haraldson) ở Việt Nam

Nghiên cứu đặc điểm hình thái và giải phẫu loài hà thủ ô đỏ (Fallopia [...]

Kết quả bước đầu khảo sát thành phần hóa học cây Bồ công anh (Taraxacum officinale WIGG)

Kết quả bước đầu khảo sát thành phần hóa học cây Bồ công anh (Taraxacum [...]