Tân định ý nhân thang ( Y học tùng nhiếp lục)

Mục lục

  • Thành phần:
  • Bào chế:
  • Chỉ định:
  • Liều dùng:

Tân định ý nhân thang ( Y học tùng nhiếp lục) 1

Tân định ý nhân thang

( Y học tùng nhiếp lục)

Thành phần:

  • Ý dĩ nhân                  30g
  • Phụ tử                        4g
  • Mộc qua                     6g
  • Ngưu tất                    8g

Bào chế:

Dạng sắc uống.

Chỉ định:

Trị đau lưng, gân gút.

Liều dùng:

Sắc uống.


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *