Xạ hương hoàng ( Dương thị)

Mục lục

  • Thành phần:
  • Bào chế:
  • Chỉ định:
  • Liều dùng:

Xạ hương hoàng

Xạ hương hoàng ( Dương thị)

Thành phần:

  • Ba đậu xương                  16g
  • Mộc hương                      40g
  • Xạ hương                          4g
  • Hồ tiêu                             40g
  • Toàn yết                           16g

Bào chế:

Dạng thuốc hoàn. Tán bột, làm hoàn. Chu sa bọc ngoài.

Chỉ định:

Trị hông đau, hồ sán.

Liều dùng:

Ngày uống 2 – 4g.


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *