Đan chi tức thống thang ( Thiên gia diệu phương)

[ad_1]

Mục lục

 • Thành phần:
 • Bào chế:
 • Chỉ định:
 • Liều dùng:

Đan chi tức thống thang

Đan chi tức thống thang ( Thiên gia diệu phương)

Thành phần:

 • Bạch thược                                     12g
 • Hương phụ                                      12g
 • Phật thủ                                          12g
 • Đan sâm                                          12g
 • Linh chi (sao)                                   10g
 • Sài hồ                                             10g
 • Đương quy                                      10g
 • Nguyên hồ                                       12g
 • Tam thất phấn                                   3g
 • Cam thảo                                          6g

Bào chế:

Dạng thuốc sắc.

Chỉ định:

Thư can, lý khí.

Liều dùng:

Tam thất phấn để riêng, uống với nước thuốc sắc.

[ad_2]
Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *