Chỉ thực cửu bạch quế chi thang (Kim quỹ yếu lược)

Mục lục

  • Thành phần:
  • Bào chế:
  • Chỉ định:
  • Liều dùng:

Chỉ thực cửu bạch quế chi thang

Chỉ thực cửu bạch quế chi thang (Kim quỹ yếu lược) 

Thành phần:

  • Chỉ thực                              160g
  • Hậu phác                             160g
  • Thiết lâu thực                      1 quả
  • Cửu bạch                              32g
  • Quế chi                                 40g

Bào chế:

Dạng thuốc sắc.

Chỉ định:

Trị đau ngực, đầy trướng, hông sườn đầy dồn lên ngực.

Liều dùng:

Sắc uống.


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *