Bổ tủy đan

[ad_1]

Mục lục

  • Thành phần:
  • Dạng bào chế:
  • Chỉ định:
  • Liều dùng:

Bổ tủy đan 1

BỔ TỦY ĐAN (y dược giải âm)

Thành phần:

  • Đỗ trọng                         20g
  • Lộc nhung                      12g
  • Phá cố chỉ                      40g

Dạng bào chế:

Dạng thuốc đan (đơn). Dùng hồ đào tán nhỏ, trộn với thuốc trên, tán bột, làm viên.

Chỉ định:

Trị thắt lưng đau, không xoay trở được.

Liều dùng:

Ngày uống 10 – 12 g.

[ad_2]
Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *