Hồng đậu khấu

Mục lục

  • Mô tả cây
  • Thu hái và chế biến
  • Thành phần hóa học
  • Công dụng và liều dùng

Mô tả cây

Hồng đậu khấu là quả của cây riềng nếp

Mô tả cây 1

Thu hái và chế biến

  • Vào tháng 9-10 khi quả gần chín hái về phơi hay sấy khô.
  • Khi dùng phải bóc bỏ vỏ.

Thành phần hóa học

Trong hồng đậu khấu có tinh dầu, tinh bột và chất protit, các chất khác chưa rõ.

Công dụng và liều dùng

  • Chỉ mới thấy dùng trong đông y; tuy nhiên ở ta ít dùng.
  • Tính vị theo đông y là vị cay, tính ôn, có tác dụng táo thấp, tán hàn, tiêu thực, giải tửu độc. Dùng chữa nôn mửa, đi tả, bụng lạnh đau.
  • Ngày dùng 5-6g.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *