Đại phúc bì

Mô tả

  • Đại phúc bì (Pericarpium Arecae) là vỏ ngoài và vỏ giữa phơi hay sấy khô của quả cau (xem cây câu ở trên)
  • Thường các mảnh vỏ này được đập làm hai mà phơi cho chóng khô

Thành phần hoá học

  • Trong đại phúc bì có những ancaloit trong hạt cau như arecolin, arecaidin, guvacolin và guvaxin..v.v nhưng tỷ lệ rất thấp.

 Công dụng và liều dùng

  • Tác dụng thông tiểu tiện rất rõ rệt, thường dùng chữa các bệnh phù toàn thân, nhất là bụng
  • Ngày dùng 10-12g dưới dạng thuốc sắc
  • Chú thích:
  • Có người dùng và gọi đại phúc bì là những miếng mo cau phơi khô. Nhưng vỏ ngoài và vỏ giữa của quả cau hay được dùng hơn.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *