Tứ vị chỉ thực tán (Y học nhập môn)

Mục lục

  • Thành phần:
  • Bào chế:
  • Chỉ định:
  • Liều dùng:

Tứ vị chỉ thực tán

Tứ vị chỉ thực tán (Y học nhập môn)

Thành phần:

  • Bạch thược (sao rượu)                             20g
  • Nhân sâm (sấy gừng)                               20g
  • Chỉ thực (sao vàng)                                  40g
  • Xuyên khung                                            20g

Bào chế:

Dạng thuốc tán (bột) và thuốc sắc.

Chỉ định:

Trị hai bên hông sườn đau, can khí thiếu.

Liều dùng:

Tán bột. Mỗi lần dùng 8g, thêm gừng 5 lát, táo 2 quả, sắc uống.


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *