Đào nhân hóa trệ thang (Y lược giải âm)

[ad_1]

Mục lục

 • Thành phần:
 • Bào chế:
 • Chỉ định:
 • Liều dùng:

Đào nhân hóa trệ thang

Đào nhân hóa trệ thang (Y lược giải âm)

Thành phần:

 • Bạch thược                             8g
 • Hương phụ                              8g
 • Thanh bì                                  4g
 • Đào nhân                              15 hạt
 • Quy vĩ                                    12g
 • Xuyên khung                             4g
 • Hồng hoa                                  4g
 • Sài hồ                                       4g

Bào chế:

Dạng thuốc sắc.

Chỉ định:

Trị hai bên sườn đau (do huyết ứ, huyết trệ).

Liều dùng:

Sắc uống.

[ad_2]
Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *