Can thận kiêm trị thang (Phó thanh chủ)

[ad_1]

Mục lục

 • Thành phần:
 • Bào chế:
 • Chỉ định:
 • Liều dùng:

Can thận kiêm trị thang

Can thận kiêm trị thang (Phó thanh chủ)

Thành phần:

 • Bạch giới tử (sao)                        12g
 • Sơn chi (sao đen)                          4g
 • Bạch thược (sao)                          8g
 • Sơn thù                                       20g
 • Cam thảo                                     12g
 • Thục địa                                       40g
 • Đương quy                                   40g

Bào chế:

Dạng thuốc sắc.

Chỉ định:

Trị hông sườn đau.

Liều dùng:

Sắc 600ml nước còn 200ml, chia 2 lần uống nóng.

[ad_2]
Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *