Cam thảo đá bia

Mục lục

  • Mô tả
  • Phân bố và sinh thái:
  • Bộ phận dùng
  • Thành phần hóa học
  • Công dụng

 

Mô tả

  •  Cây leo, có nhựa mủ trắng.
  • Lá mọc đối; phiến lá hình trứng, thuôn hay bầu dục, cỡ 6-20 x 3-12 cm, mỏng; gốc hình nêm đến hình tim; đỉnh nhọn; gân bên 6 cặp.
  • Cụm hoa xim, dạng tán, nhiều hoa; cuống cụm hoa 1-3 cm. Cuống hoa 1-1,5 cm; đài hình bầu dục, thuôn hay trứng, 3,5 x 2 mm, có lông. Tràng màu vàng nhạt, không mùi; ống tràng dài bằng thùy tràng, họng tràng có lông; thùy tràng hình thuôn, khoảng 8 x 2,5 mm; mặt ngoài nhẵn, mặt trong có lông. Thùy tràng phụ nhọn, cao bằng hay cao hơn phần phụ bao phấn. Chỉ nhị dính nhau; bao phấn 2 ô, có phần phụ ở đỉnh; hạt phấn họp thành khối phấn và có sáp bao ngoài vách khối phấn; cơ quan truyền phấn có gót đính (retinaculum) và 2 chuôi (caudicula); khối phấn hướng lên, chỉ có một khối phấn trong mỗi ô phấn. Đầu nhụy hình nón ngắn.
  • Quả 2 đại, hình mác, cỡ 10 x 2 cm. Hạt nhỏ có túm lông.
  • Mùa hoa tháng 4-5, quả tháng 7-9

Phân bố và sinh thái:

Cây ưa ẩm, chịu bóng phân bố ở các nước như Trung Quốc, Philippin.

Ở Việt Nam, Cam thảo đá bia  phân bố chủ yêu ở các tỉnh  Lạng Sơn, Phú Yên (Tuy Hòa: núi Đá Bia)

Bộ phận dùng

Vỏ, rễ

Thành phần hóa học

Hợp chất Terpenoid

Công dụng

Theo kinh nghiệm nhân dân địa phương vùng núi Đá Bia , Cam thảo đá bia dùng để chữa ho thay cam thảo bắc.


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *